JUL-442 ไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของรุ่นพี่อาซาฮี มิซูโนะได้

  •  1
  •  2
ความคิดเห็น  กำลังโหลด 


ไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของรุ่นพี่อาซาฮี มิซูโนะได้: อาซาฮี มิซูโนะและพนักงานรุ่นน้องของเขาเดินทางไปทำธุรกิจ และทั้งสองก็ประสบปัญหาที่แก้ไขได้ยากในทันทีจึงต้องพักค้างคืนหนึ่ง แต่คืนนั้น ชายอีกคนหนึ่งได้รู้ว่าอาซาฮี มิซูโนะและภรรยาของเขากำลังประสบปัญหา เมื่อใช้โอกาสนี้ เขาตั้งครรภ์อาซาฮี มิซูโนะ แม้ว่าเธอจะต่อต้านอย่างรุนแรงก็ตาม แต่เพราะว่าผู้ชายคนนั้นชอบ อาซาฮี มิซูโนะ มาก จนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว…., เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป โปรดติดตาม!!!